Початок курсів переноситься на осінь.  Слідкуйте за публікаціями в соц. мережах. Усім хто вже зареєструвався ми відправимо єлектронного листа з інформацією про початок тестування. 

Програма навчання спрямована на вивчення сучасних технологій і отримання теоретичних і практичних навичок, необхідних для працевлаштування та подальшої роботи в ролі інженера в компанії ONSEO.

Навчання проводиться за наступними напрямами: C#, Java, Android/iOS та JavaScript.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

 • Заняття 2 рази в тиждень по 2-3 години у вечірній час (можливість поєднувати навчання в університеті та на курсах). 
 • Зручні аудиторії в офісах ONSEO за адресою: вул. 600-річчя, 17. 
 • Живе спілкування з досвідченими фахівцями та керівниками цікавих проектів. 
 • Навчальні завдання, наближені до реальних, з відпрацюванням отриманих знань на практиці та закріпленні їх на фінальному проекті. 
 • Експертна оцінка отриманих знань досвідченими фахівцями рівня Senior і вище. 
 • Можливість працевлаштування за результатами навчання.

Технології, що вивчаються на курсі C#

 • Основи ООП (Класи. Структури.Наслідування, поліморфізм, інкапсуляція. Базові типи. Атрибути 
 • Колекції: List, Dictionary, Queue. Потокобезпечні колекції (Concurrent)
 • Мультипотоковість: Thread, ThreadPool, Task, async-await. Синхронізація потоків(тасків)
 • Рефлексія
 • Серіалізація: Json, Xml, Binary
 • Робота із базою даних: Ado.net, Dapper, EnityFramework
 • Інтеграція із сторонніми API: Структура та тип запиту. HttpClient, WebClient, WebRequest. Swagger definition.
 • WebAPi проекти. IIS

ЩО МИ ВИМАГАЄМО для курсу C#

 • Базові знання С#
 • Базові знання основ програмування, ООП і алгоритмізації
 • Базові знання СУБД(SQL)
 • Рівень володіння англійською мовою: не нижче Pre-Intermediate

Технології, що вивчаються на курсі Java

 • Java core
 • GOF Patterns
 • JDBC, SQL
 • Git
 • Development Methodology(Scrum)
 • Building tools(Maven, Gradle)
 • Logging
 • Unit testing
 • Java EE(Servlets, Application server)
 • Spring(Spring core, Spring Web, Spring Data, Spring Security)

Додатково:

 • Docker, Kubernetes
 • Cloud (Azure, Google Cloud, AWS)
 • CI/CD(Jenkins, Ansible)

ЩО МИ ВИМАГАЄМО для курсу Java

 • Базові знання Java Core
 • Базові знання основ програмування, ООП і алгоритмізації
 • Базові знання СУБД
 • Буде плюсом уявлення про скриптові мови програмування
 • Рівень володіння англійською мовою: не нижче Pre-Intermediate

Технології, що вивчаються на курсі Android

Курсы Android Onseo
 • База Android Framework
 • Мова програмування Kotlin(+ функціональне програмування)
 • Розробка свого першого додатку(клієнт – сервер)
 • Основні знання по вирішенню існуючих проблем притаманні даній платформі

ЩО МИ ВИМАГАЄМО для курсу Android

 • Знати основи Java або Kotlin.
 • Базові знання програмування, ООП та алгоритмів.
 • Базові знання СУБД

Буде плюсом

 • Знати систему збірки Gradle.
 • Мати Pet проекти, мати змогу продемонструвати і відповісти на питання, які виникнуть в ході огляду.
 • Знати архітектуру Android.
 • English – на рівні читання документації.

Технології, що вивчаються на курсі iOS

 • Основи мови програмування Swift
 • Основи ООП
 • Основи роботи з системами контролю версій Git
 • Основи роботи з системою трекінгу завдань
 • Профілювання програми

Технології, що вивчаються на курсі JavaScript

 • Основи HTML. DOM model. Forms. HTML5 
 • Основи CSS. CSSOM model. Layouts(desktop, tablet, mobile). Grid
 • Основи Javascript. Об’єкти та функції. Об’єктна модель. Взаємодія з DOM, BOM та CSSOM. Асинхронні запити
 • Життєвий цикл скрипта. Особливості стандарту ES 2015. Робота з Webpak. Установка Babel, ESLint. Налаштування VSCode
 • ReactJS: 
  • Налаштування проекту. Структура проекту. Компоненти-класи, компоненти-функції, PureComponents, PureFunctions.
  • функції, класи, state, props, events, стрілочні функції, Lifecycles.
  • styled components.
  • smart and dumb components. HOC, examples. React-HOOKs. Reselect.
  • поняття redux. Коли він потрібен. Функції для роботи з Redux. Основні три принципи роботи. Redux-api-middleware.
  • настройка простого web-серверу. Робота з Mock даними. Асинхронні операції/запити в Redux. Normalizr.
  • оптимізація проекту. Проблеми performance та шляхи їх вирішення.
  • unit-tests. Jest, enzyme.

ЩО МИ ВИМАГАЄМО для курсу JavaScript

 • Основи JavaScript
 • Основи HTML5/CSS3. Бажаний будь-який верстки
 • Основи ReactJS. Мінімум навички у тренувальних навчальних проектах типу ReactJS ToDo Application
 • Основи роботи з GitHub з мінімальним досвідом